Rhaglen y Flwyddyn 2019-2020

Cynhelir pob cyfarfod yn ystafell 0.77 ym mhrif adeilad y Brifysgol yn Park Place (gyferbyn a Undeb y Myfyrwyr) am 7.30pm, oni hysbysir yn wahanol.

Tudalen gartref

Nos Lun, Medi 16, 2019
Darganfod Tonnau Disgyrchiant - Iwan Griffiths (gynt o Brifysgol Abertawe)
Nos Lun, Hydref 21, 2019
Byw Gydag Ansicrwydd - Y Celf a’r Crefft o Fywyd Meddyg Teulu - Zoë Morris (Meddyg Teulu)
Nos Lun, Tachwedd 18, 2019
Gwyddoniaeth Data Ystadegau Meddygol - Hywel M. Jones (Prifysgol Caerdydd).
Nos Lun, Ionawr 20, 2020
Cystadleuaeth Darlith Wyddonol Pobl Ifanc - dechrau am 7, bydd arwyddion ar y noson i'ch tywys i'r ystafell gywir.
Nos Lun, Chwefror 17, 2020
Newid Hinsawdd - Keith Jones (Arbenigwr Cenedlaethol Newid Hinsawdd)
Nos Lun, Mawrth 16, 2020
Cerbydau a defnyddiau eraill o Hydrogen - Guto Owen (Cwmni Ynni Glan) - Wedi gohirio!
Nos Lun, Ebrill 20, 2020
Ffarmacoleg - Elen Jones (Prifysgol Caerdydd) - wedi gohirio!

Cynhelir y Cyfarfod cyffredinol ar ôl y cyfarfod olaf.


Os hoffech fwy o wybodaeth, dewch i'r cyfarfodydd, neu cysylltwch ac ysgrifenyddion y gymdeithas, drwy y cyfeiriad: Cymdeithas.Wyddonol@gmail.com

Top

Tudalen gartref