Tudalen gartref

Gwahoddiad i Farddoni 2011

Unigolyn
Unrhyw oedran
Unrhyw destun gwyddonol (gan gynnwys peirianneg, meddygaeth, mathemateg ac ati)
Unrhyw ffurf farddonol (heb fod dros 100 gair)

Dyfernir gwobrau erbyn Hydref 1af 2011 trwy haelioni Cymdeithas
Wyddonol Cylch Caerdydd

Anfoner eich cyfansoddiad, ffugenw, enw iawn a chyfeiriad at Neville
Evans, 29 Ravensbrook, Treforgan/Pentrepoeth, Caerdydd CF15 8LT neu at
nevilleevans@totalise.co.uk erbyn Awst 15, 2011. Os am air cysylltwch
ar 0791 325 7371


Mae'r wybodaeth uchod ar gael ar ffurf dogfen 'word' y gellir ei hargraffu a'i dosbarthu yma.

   

Barddoniaeth am Fwydod

Yn ei fyd mae'r hen fwydyn - yn herio
   Ac awyru'r priddyn
 A thry ei doiled wedyn
 Yn nodd iach a bwyd i ddyn

       Y Prifardd Aled Gwyn

Yn hwylus fe dwnela - yn y mwd
  symudol fanana
 A'r ddol fel gorgonzola
 Ar ei ol ple bynnag'r a.

       Y prifardd John Gwilym Jones

Os hoffech fwy o wybodaeth, dewch i'r cyfarfodydd, neu cysylltwch ysgrifenyddion y gymdeithas ar y cyfeiriad: Cymdeithas.Wyddonol@gmail.com

Top

Tudalen gartref