Rhaglen y Flwyddyn 2023-2024

Cynhelir ein cyfarfodydd naill ai mewn person neu drwy y meddalwedd Zoom am 7:30pm, cysylltwch a CymdeithasWyddonol@gmail.com i ychwanegu eich cyfeiriad i rhestr ebost y gymdeithas.

Mae'r rhaglen isod yn cael ei pharatoi - dewch yn ol yn fuan!

Tudalen gartref

Nos Lun, Hydref 16, 2023
Dim Cyfarfod - Sgwrs Menter Caerdydd yn Lle.
Nos Lun, Tachwedd 20, 2023
Dim Cyfarfod - Sgwrs Menter Caerdydd yn Lle.
Nos Lun, Ionawr 15, 2024
Eleri Pryse (Prifysgol Aberystwyth) - Seryddiaeth drwy'r Celfyddydau: prosiect RAS200
Nos Lun, Chwefror 19, 2024
Arwyn Tomos Jones (Prifysgol Caerdydd) - Nanotechnoleg a Nanogronynnau: O Feddyginiaethau Cyffrous i Bryderon Amgylcheddol
Nos Lun, Mawrth 11, 2024
K. Alan Shore (Prifysgol Bangor) - Goleuo'r ffordd - gyrfa anhrefnus mewn ffotoneg
Nos Lun, Ebrill 15, 2024
Owain Beynon (UCL, Llundain) - Modelu Defnyddiau Newydd ar Gyfrifiadur
Nos Lun, Mai 20, 2024
Elin Rhys (Cwmni Telesgop) - Gwyddoniaeth ar y Cyfryngau

Cynhelir y Cyfarfod cyffredinol ar ôl y cyfarfod olaf.


Os hoffech fwy o wybodaeth, dewch i'r cyfarfodydd, neu cysylltwch ac ysgrifenyddion y gymdeithas, drwy y cyfeiriad: Cymdeithas.Wyddonol@gmail.com

Top

Tudalen gartref