Tudalen gartref

Cyfarfodydd Blaenorol

Rhaglen y Flwyddyn 2022-2023

Cynhelir ein cyfarfodydd naill ai mewn person neu drwy y meddalwedd Zoom am 7:30pm, cysylltwch a CymdeithasWyddonol@gmail.com i ychwanegu eich cyfeiriad i rhestr e\ bost y gymdeithas.

Tudalen gartref

Nos Lun, Medi 26, 2022
Awyr Dywyll - Dani Robertson (Swyddog Awyr Dywyll)
Nos Lun, Hydref 17, 2022
Prionau - Bedwyr Thomas (Prifysgol Caerdydd)
Nos Lun, Tachwedd 28, 2022
Telescop Milimedr Affrica - Rhodri Evans (Prifysgol Botswana)
Nos Lun, Ionawr 16, 2023
Mesur Tonnau Disgyrchol gydag Areaau Amseriad Pwlsar - William Lamb (Prifysgol\ Vanderbilt)
Nos Lun, Chwefror 20, 2023
Microblastigau - Iwan Palmer (Prifysgol Caerdydd)
Nos Lun, Mawrth 20, 2023
Atgofion Echdoriadol: Eldfell, 1973 - Rhian Meara (Prifysgol Abertawe)
Nos Lun, Ebrill 17, 2023
Dim Cyfarfod heno.

Nos Lun, Mai 15, 2023
Dim cyfarfod heno.

Rhaglen y Flwyddyn 2021-2022

Cynhelir pob cyfarfod ar y rhaglen Zoom am 7.30pm, oni hysbysir yn wahanol. Bydd manylion y cyfarfod yn ymddangos yma.

Tudalen gartref

Nos Lun, Hydref 18, 2021
Dull arloesol i dargedu triniaeth ar gyfer Fragile X - Dr Heulyn Jones (Sefydliad Darganfod Cyffuriau, Prifysgol Caerdydd)
Nos Lun, Tachwedd 15, 2021
Gwyddor Data ar Frig y Don - Phil Jonathan (Prifysgol Caerhirfryn)
Nos Lun, Ionawr 17, 2022
Sbienddrych Ofod James Webb - Rhys Morris (Prifysgol Bryste)
Nos Lun, Chwefror 21, 2022
I'w drefnu
Nos Lun, Mawrth 21, 2022
Ysgwydd wrth ysgwydd - Awen Iorwerth (Ysbyty Prifysgo l Caerdydd)
Nos Lun, Ebrill 25, 2022
Pwysigrwydd dulliau modelu cyfriadurol - Megan Owen (Prifysgol Bangor)


Rhaglen y Flwyddyn 2020-2021

Cynhelir pob cyfarfod ar y rhaglen Zoom am 7.30pm, oni hysbysir yn wahanol. Bydd manylion y cyfarfod yn ymddangos yma.

Tudalen gartref

Nos Lun, Medi 21, 2020
Dim Cyfarfod
Nos Lun, Hydref 19, 2020
Gareth Ffowc Roberts yn son am Cyfri'n Cewri
Nos Lun, Tachwedd 16, 2020
Zoe Morris - Golwg Meddyg Teulu ar Covid 19
cysylltwch a cymdeithaswyddonol@gmail.com os hoffech y manylion zoom.
Nos Lun, Ionawr 18, 2021
I'w drefnu
Nos Lun, Chwefror 15, 2021
Guto Owen -Tyfiant hydrogen yn Nghymru (Ymgynghorydd Egni)
Nos Lun, Mawrth 15, 2021
COVID-19: Dysgu gwersi gan y Cnaf Nano - Arwyn Tomos Jones (Prifysgol Caerdydd)
Nos Lun, Ebrill 19, 2021
Yr Haul: ein Ffrind, ein Gelyn - Huw Morgan (Prifysgol Aberystwyth)

Rhaglen y Flwyddyn 2019-2020

Cynhelir pob cyfarfod yn ystafell 0.77 ym mhrif adeilad y Brifysgol yn Park Place (gyferbyn a Undeb y Myfyrwyr) am 7.30pm, oni hysbysir yn wahanol.

Tudalen gartref

Nos Lun, Medi 16, 2019
Darganfod Tonnau Disgyrchiant - Iwan Griffiths (gynt o Brifysgol Abertawe)
Nos Lun, Hydref 21, 2019
Byw Gydag Ansicrwydd - Y Celf a’r Crefft o Fywyd Meddyg Teulu - Zoë Morris (Meddyg Teulu)
Nos Lun, Tachwedd 18, 2019
Gwyddoniaeth Data Ystadegau Meddygol - Hywel M. Jones (Prifysgol Caerdydd).
Nos Lun, Ionawr 20, 2020
Cystadleuaeth Darlith Wyddonol Pobl Ifanc - dechrau am 7, bydd arwyddion ar y noson i'ch tywys i'r ystafell gywir.
Nos Lun, Chwefror 17, 2020
Newid Hinsawdd - Keith Jones (Arbenigwr Cenedlaethol Newid Hinsawdd)
Nos Lun, Mawrth 16, 2020
Cerbydau a defnyddiau eraill o Hydrogen - Guto Owen (Cwmni Ynni Glan) - Wedi gohirio!
Nos Lun, Ebrill 20, 2020
Ffarmacoleg - Elen Jones (Prifysgol Caerdydd) - wedi gohirio!

Rhaglen y Flwyddyn 2018-2019

Cynhelir pob cyfarfod yn ystafell 0.77 ym mhrif adeilad y Brifysgol yn Park Place (gyferbyn a Undeb y Myfyrwyr) am 7.30pm, oni hysbysir yn wahanol.

Tudalen gartref

Nos Lun, Medi 17, 2018
Meddygaeth Heinyddiaeth - Beth yn y byd yw hynna? - Ceril Rhys-Dilon (Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf)
Nos Lun, Hydref 15, 2018
Morfeydd Heli - Cai Ladd (Abertawe)
Nos Lun, Tachwedd 19, 2018
Mathemateg - Keith Rowlands (gynt o Brifysgol Aberystwyth)
Nos Lun, Ionawr 21, 2019
Salmonella i drin canser? - Jason Williams (Prifysgol Abertawe)
Nos Lun, Chwefror 18, 2019
Gwasgariad rhywogaethau dŵr croyw ymledol ym Mhrydain - Rhidian Thomas (Caerdydd)
Nos Lun, Mawrth 18, 2019
Cystadleuaeth Cyflwyniad Gwyddonol - Pobl Ifanc 16-19
Nos Lun, Mai 20, 2019
Gwirionedd - Derith Rhisiart (Synergy Cymru)

Rhaglen y Flwyddyn 2017-2018

Tudalen gartref
Nos Lun, Medi 18, 2017
Noson dan ofal Neville a Cerian - (CWCC)
Nos Lun, Hydref 16, 2017
Cyfieithu Awtomatig a Chyfieithu Proffesiynol: Gelynion ynteu Cyfeillion? - Ben Screen (Prifysgol Caerdydd))
Nos Lun, Tachwedd 20, 2017
Pantycelyn, Planedau a Phlanhigion - Athro E Wyn James (Caerdydd)
Nos Lun, Ionawr 15, 2018
Mater Tywyll: Y Bydysawd Cudd - Cari Powell (Prifysgol Abertawe)
Nos Lun, Chwefror 19, 2018
Proteinau: Delfryd Delweddau Rhyngweithiol - Dr Heledd Iago (Abertawe)
Nos Lun, Mawrth 19, 2018
Miri Mawr: Cyfraniad Cymru i Waith Ymchwil Meddygol a'r Chwyldro 'Data Mawr' - Lisa Hurt (Caerdydd)
Nos Lun, Mai 21, 2018
Gwynebu’r sialens o ddyfodol heb wrthfiotegau - Dr Eleri Davies (Prifysgol Caerdydd)

Rhaglen y Flwyddyn 2016-2017

Tudalen gartref
Nos Lun, Medi 26, 2016
Golwg Athro ar CERN - Dr Aled Arch Williams (Ysgol Glantaf)
Nos Lun, Hydref 17, 2016
Ailfapio Tywodfaen Coch yn Ne Cymru - Dr John Davies (Cymdeithas Daearegwyr De Cymru)
Nos Lun, Tachwedd 21, 2016
Deall Dylanwad Genynnau ar Glefyd Alzheimer - Alun Meggy (Prifysgol Caerdydd)
Nos Lun, Ionawr 16, 2017
Bongelloedd - Y Parchedig Ddr Noel Davies (Prifysgol Abertawe)
Nos Lun, Chwefror 20, 2017
Echdoriadau Gwlad yr Ia/Datblygu Terminoleg Gwyddonol mewn Iaith Arwyddo Prydeining - Rhian Meara (Prifysgol Abertawe)
Nos Lun, Mawrth 20, 2017
Bioffilmiau a mewnblaniadau biofeddygol - Llinos Harris (Prifysgol Abertawe)
Nos Lun, Mai 15, 2017
25 Mlynedd o Sbienddrych Ofod Hubble - Rhys Morris (Bryste) yn lle Gwyddoniaeth Chwareon - Lowri Edwards (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)

Rhaglen y Flwyddyn 2015-2016

Nos Lun, Medi 21, 2015
Morlyn Llanw Bae Abertawe - Owain Morris (Cwmni Tidal Lagoon Power Ltd)
Nos Lun, Hydref 19, 2015
Copenhagen a Chymru - Rowland Wynne (Aelod o'r Gymdeithas)
Nos Lun, Tachwedd 16, 2015
Cregyn Gleision dŵr Croyw a’u Perthynas gyda'r Brithyll a'r Eog - Gethin Thomas (Darlithydd Swoleg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Prifysgol Abertawe)
Nos Lun, Ionawr 18, 2016
Ymchwil hylendid bwyd yn y Ganolfan Diwydiant Bwyd - Ellen Evans (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)
Nos Lun, Chwefror 15, 2016
Adeiladau fel Pwerdai - Trystan Watson (Prifysgol Abertawe)
Nos Lun, Mawrth 21, 2016
Ffynhonell Golau Diamond yn Swydd Rhydychen - Alun Ashton (Cwmni Diamond Light Source)
Nos Lun, Mai 16, 2016
Datblygiad lleferydd anarferol mewn plentyn dwyieithog - Rhonwen Lewis (Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd)

Rhaglen y Flwyddyn 2014-2015

Tudalen gartref

Nos Lun, Medi 15, 2014
Effaith Newid Hinsawdd ar Bysgod Gwerthfawr Afonydd Cymru - Sian Griffiths (Prifysgol Caerdydd)
Nos Lun, Hydref 20, 2014
Ar Drywydd y Dycau - Angharad P. Davies (Prifysgol Abertawe)
Nos Lun, Tachwedd 17, 2014
Defnyddio gronynnau niwclear positif i drin Cancr: manteision ac anfanteision - Bleddyn Jones (Prifysgol Rhydychen)
Nos Lun, Ionawr 19, 2015
Celloedd Tannwydd Hydrogen - Ashley Brew (Prifysgol Caerdydd)
Nos Lun, Chwefror 16, 2015
Agweddau Gwyddonol o waith yr RSPB - Daniel Jenkns-Jones (RSPB)
Nos Lun, Mawrth 16, 2015
Ynni Adnewyddol yng Nghymru - David Clubb (Cwmni RenewableUK Cymru)
Nos Lun, Mai 18, 2015
Yr Haul ac Atmosffer y Ddaear - Eleri Pryse (Prifysgol Aberystwyth)

Rhaglen y Flwyddyn 2013-2014

Cynhelir pob cyfarfod yn ystafell G77 ym mhrif adeilad y Brifysgol yn Park Place (gyferbyn a Undeb y Myfyrwyr) am 7.30pm, oni hysbysir yn wahanol.

Tudalen gartref

Nos Lun, Medi 16, 2013
Gwaith a bywyd G.O. Jones - Ann Saer a Neville Evans (CWCC)
Nos Lun, Hydref 21, 2013
Anasthesia - Ralph Vaughan (Meddyg)
Nos Lun, Tachwedd 18, 2013
Ysgrifennu y Llyfr ar John Meurig Thomas - Ieuan Davies (Gweinidog)
Nos Lun, Ionawr 20, 2014
Astudiaethau Acwsteg Cerddorol - William Roberts (Prifysgol Caerdydd)
Nos Lun, Chwefror 17, 2014
Chwarae Teg - Datblygiadau Gwyddonol ym Myd Chwaraeon - Dr Carwyn Jones (Prifysgol Fetropolitan Caerdydd)
Nos Lun, Mawrth 17, 2014
Astudio biogeocemeg hen lofeydd ym Maes Glo De Cymru - Nia Blackwell (Prifysgol Aberystwyth)
Nos Lun, Mai 19, 2014
Hanes Cylchgrawn y Gwyddonydd - Glyn O Phillips (Canolfan Ymchwil Hidrocoloid)

Rhaglen y Flwyddyn 2012-2013

Tudalen gartref

Nos Lun, Hydref 15, 2012
Celloedd Tanwydd - Guto Owen (Cwmni Ynni Glan)
Nos Lun, Tachwedd 19, 2012
Stormydd ar yr Haul: arsylwadau o ffilamentau a ffrwydriadau mas coronaidd - Huw Morgan (Prifysgol Aberystwyth)
Nos Lun, Rhagfyr 3, 2012
Sgwrs a Thrafodaeth ar Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a'r Gwyddorau - Hefin Jones (Prifysgol Caerdydd)
Nos Lun, Ionawr 21, 2013
Poblogeiddio Gwyddoniaeth - Gareth Roberts (Prifysgol Bangor)
Nos Lun, Chwefror 18, 2013
Ynys Ynni - Datblygiadau Carbon isel ar Ynys Mon - John Idris Jones (Cyfarwyddwr Rhaglen Ynys Ynni Môn)
Nos Lun, Mawrth 18, 2013
Astudiaethau ar Tiwberciwlosis a Stumog y Gell - Emyr Lloyd-Evans (Prifysgol Caerdydd)
Nos Lun, Mai 20, 2013
Awyrfeini Cymru a Thestunau Amrywiol Erail - Rhys Morris a Neville Evans (CWCC)

Rhaglen y Flwyddyn 2011-2012

Tudalen gartref
Nos Lun, Hydref 17, 2011
Damcaniaeth llinynnau (string theory) a'r bydysawd cynnar - Rhiannon Gwyn (Coleg y Brenin, Llundain)
Nos Lun, Tachwedd 21, 2011
Diogelwch trwy Ddaearu Pwer Trydan - Dr Mark Davies (Cwmni Earthing Solutions)
Nos Lun, Rhagfyr 5, 2011
Y Newid Mawr - Euryn Ogwen (gynt o S4C)
Nos Lun, Ionawr 16, 2012
Noson Codi Arian i Ymchwil Cancr, Marwolaeth Celloedd Cancr - Yr Athro Delme Bowen (Arglwydd Faer Caerdydd)
Nos Lun, Chwefror 20, 2012
Sut mae anifeiliaid yn symud? - Dr Iwan Griffiths (Prifysgol Abertawe)
Nos Lun, Mawrth 19, 2012
Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn yr Eisteddfod Genedlaethol, 2002 hyd 2012 - Guto Roberts (Yr Eisteddfod)
Nos Lun, Mai 21, 2012
Robotiaid ar Draed - Gerallt Hughes (Enillydd Cystadleuaeth Erthygl Wyddonol Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam 2011)

Rhaglen y Flwyddyn 2010-2011

Tudalen gartref
Nos Lun, Hydref 18, 2010
Peirianneg Meinweol - Arwyn Tomos Jones (Prifysgol Caerdydd)
Nos Lun, Tachwedd 15, 2010
E.G.Bowen a Brwydr Prydain - Neville Evans (Gymdeithas Wyddonol)
Nos Lun, Rhagfyr 6, 2010
Arholi'r Gwyddorau: Heddiw, Ddoe ac Yfory - Dr Gareth Pierce (Prif Weithredwr CBAC)
Nos Lun, Ionawr 17, 2011
Ymchwil diweddar ar Dynged yr Haul - Dr. Rhys Morris (Prifysgol Bryste)
Nos Lun, Chwefror 7, 2011
Optometreg - Sara Ward (Optegwyr Radyr)
Nos Lun, Mawrth 21, 2011
Gofynnwch i Wallace - Alfred Russel Wallace! (Cwmni Theatr Na Nog) Gwybodaeth Ychwanegol
Nos Lun, Mai 16, 2011
Prifysgol Abertawe a'r BLOODHOUND - Athro Ken Morgan (Prifysgol Abertawe)

Rhaglen y Flwyddyn 2009-2010

Tudalen gartref

Nos Lun, Hydref 19, 2009
Datblygu Cyffuriau Newydd - John Roberts (Cwmni Penn Pharmaceutical Services)
Nos Lun, Tachwedd 16, 2009
Newid Hinsawdd - Ymchwil o'r Ynys Las - Siwan Davies (Prifysgol Abertawe)
Nos Lun, Rhagfyr 7, 2009
Ffliw'r Moch a Phroblemau Eraill - Meirion Evans (Canolfan Wyliadwraeth Clefydau Heintus)
Nos Lun, Ionawr 18, 2010
Synhwyro Nwyon Gwenwynig - John B Jones (Cwmni PPM Technology, Cibyn)
Nos Lun, Chwefror 8, 2010
Ymchwil diweddar mewn Cyfrifiadureg - Dr Dafydd Evans (Prifysgol Caerdydd)
Nos Lun, Mawrth 15, 2010
Gwaith Canolfan Edward Llwyd - Enfys Medi Evans (Canolfan Edward Llwyd)
Ar hyn o bryd, ni fydd Cynhadledd Genedlaethol Eleni
Nos Lun, Mai 17, 2010
Gwyddoniaeth a Barddoniaeth Gymraeg - Neville Evans (ein cadeirydd)

Rhaglen y Flwyddyn 2008-2009

Tudalen gartref
Nos Lun, Hydref 20, 2008
Bon Gelloedd; y Wyddoniaeth a'r Ddilema Foesol - Arwyn Tomos Jones (Prifysgol Caerdydd)
Nos Lun, Tachwedd 17, 2008
Effaith y Braster CLA ar Gymhlethdodau Tymor Hir Clefyd y Siwgr - Lowri Mainwaring (UWIC)
Nos Lun, Rhagfyr 8, 2008
Croeso nol i Eogiaid Afon Taf - Mike Evans (Asiantaeth yr Amgylchedd)
Nodwch bod y cyfarfod yma symud i'r Ddarlithfa Gemeg Fach
Nos Lun, Ionawr 19, 2009
Darlith ar y cyd a IOP Cymru: Electroneg gyda moleciwlau - Emyr Macdonald (Prifysgol Caerdydd)
Nos Lun, Chwefror 23, 2009
Newid hinsawdd, Biomarywiaeth a Chadwraeth - Hefin Jones (Prifysgol Caerdydd)
Nodwch bod dyddiad y cyfarfod yma wedi newid o'r 9fed i'r 23ain.

Nos Lun, Mawrth 16, 2009
Hanesion Iechyd Cyhoeddus - Berian Williams ()
Nos Lun, Mai 18, 2009
Ffrithiant: deall, defnyddio, dofi - Pwt Evans (Prifysgol Caerdydd)

Rhaglen y Flwyddyn 2007-2008

Nos Lun, Hydref 15, 2007
Cymdeithasau Gwyddonol yng Nghymru'r 19fed Ganrif - Iwan Rhys Morus (Prifysgol Aberystwyth)
Nos Lun, Tachwedd 19, 2007
Olrhain ein dealltwriaeth o'r bydysawd - ydy'n ni'n deall mwy na'n cyndeidiau? - Rhodri Evans (Prifysgol Morgannwg)
Nos Lun, Rhagfyr 10, 2007
Gwyddoniaeth y meddwl 1908 a 2008: a oes sail i optimistiaeth y ganrif bresennol? - Wyn Bellin (Prifysgol Caerdydd))

Nos Lun, Ionawr 21, 2008
Dwyieithrwydd a Gwybyddiaeth - Enlli Thomas (Prifysgol Bangor)
Nos Lun, Chwefror 18, 2008
Archwilio ein Coedwigoedd - Addysg wyddonol yn yr awyr agored - Gareth Bonello (Yr Amgueddfa)

NOS FERCHER, Mawrth 19, 2008
Gwyddoniaethh: ddoe, heddiw, ac yfory Angharad Thomas (Y Sefydliad Ffiseg)
Ar hyn o bryd, ni fydd Cynhadledd Genedlaethol Eleni
Nos Lun, Mai 19, 2008
Y fraich ddrewllyd a chlefydau anghyffredin eraill - Meirion Llewelyn (Ysbyty Brenhinol Gwent) )

Rhaglen y Flwyddyn 2006-2007

Nos Lun, Hydref 16, 2006
Teithiau yng Nghymru a bywydeg: tynged metalau tocsig mewn celloedd byw - Andrew John Morgan (Prifysgol Caerdydd)
Nos Lun, Tachwedd 20, 2006
Gorau meddyg, meddyg enaid - Cipolwg ar waith Seiciatrydd - Elin Ellis Jones (Ymgynghorydd mewn Seiciatreg)
Nos Lun, Rhagfyr 11, 2006
Oes Modd dylunio Moddion? - John Davies (Prifysgol Abertawe)

Nos Lun, Ionawr 15, 2007
Cymdeithasau Gwyddonol yng Nghymru'r 19fed Ganrif- Iwan Rhys Morus (Prifysgol Aberystwyth)
Nos Lun, Chwefror 12, 2007
Dadansoddi Dirgelion Delweddau - delweddu gorsbectrol o'r labordy i'r gofod ac yn ol - Helen Ougham (Sefydliad Ymchwil Amgylcheddol a Thir Glaswelltog, Aberystwyth)

Nos Lun, Mawrth 19, 2007
Ymchwil Feddygol: yr Asthma fel Enghraifft - Athro Julian Hopkin (Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe)
Nos Lun, Mai 21, 2007
Fferylliaeth yn erbyn canser: syniadau ar sut i ennill gwobr Nobel - Arwyn Jones (Prifysgol Caerdydd)

Rhaglen y Flwyddyn 2005-2006

Tudalen gartref
Nos Lun, Hydref 17, 2005
Noson Einstein - Aelodau o'r Gymdeithas
Nos Lun, Tachwedd 21, 2005
Telescop Faulkes - telescop i ddisgyblion Ysgol - Sarah Roberts (Prifysgol Caerdydd)
Nos Lun, Rhagfyr 12, 2005
NEWID I'R RHAGLEN: I ganol y Ddaear - Dr Huw Davies (Adran Gwyddoniaethau Daear, Mor a Phlanedol, Prifysgol Caerdydd)

Nos Lun, Ionawr 16, 2006
O'r Labordu i'r Claf - stori y frechlyn DNA - Paul LLoyd-Evans (Seydliad Bryste er Gwasanaethau Trallwyso)
Nos Lun, Chwefror 20, 2006
Tywyllwch a goleuni:ail-gyflwyno'r Pwll Mawr,Blaenafon - Dr Eurwyn Wiliam (Amgueddfeydd Ac Orielau Cenedlaethol Cymru)

Nos Lun, Mawrth 20, 2006
Technoleg Nano - Athro Robin Williams (Prifysgol Abertawe)
Nos Lun, Mai 15, 2006
Y Wiwer Goch - Bethan Jones (Cyfeillion Gwiwerod Coch Mon)

Cyfarfodydd 2004-2005

Nos Lun, Hydref 18, 2004
Bywyd Gwyllt arfordir Treftadaeth Morgannwg - Gail Devine (Ymddiriodolaeth Treftadaeth Arfordir Morgannwg)
Nos Lun, Tachwedd 22, 2004
Cyfrifiaduron Cymraeg - Rhys Jones (Cymdeithas Gyfrifiaduron Prifysgol Abertawe)
Nos Lun, Rhagfyr 13, 2004
Diabetes ar Draws y Byd - Athro Rhys Williams (Prifysgol Abertawe)

Nos Lun, Ionawr 17, 2005
Thrombosis Gwythien Ddofn, a Dulliau Ataliol Mecanyddol - Rhys Morris (Ysbyty's Waun)
Nos Lun, Chwefror 21, 2005
Oes Angen Ailgylchu? - Sian Myrddin (Cyngor Casnewydd)

Nos Lun, Mawrth 21, 2005
Hanes y Merlod a'r Cobiau Cymreig - Dr Wynne Davies (Cymdeithas y Cobiau Cymreig)
Rhywbryd ym mis Ebrill, 2005
Ni fydd Cynhadledd Genedlaethol Eleni
Nos Lun, Mai 16, 2005
Sut i ddal Mosgitos - Dr Owen Jones (Cwmini Agrisense BCS)

Cyfarfodydd Eraill o Diddordeb

Nos Wener, Chwefror 4ydd, 2005
Cymrodorion Caerdydd yn cynnal Noson yng Nghapel Minny St, Caerdydd gyda Dr Elwyn Hughes yn siarad am "Wallace: y gwyddonydd anwyddonol" . Naturiaethwr enwog a phwysig oedd A.R. Wallace, y Cymro o Frynbuga, a ysgrifennodd ar esblygiad yn annibynol ar Darwin, ac a gyhoeddodd ei hunangofiant gan mlynedd yn ol, yn 1905.

Nos Wener, Mawrth 4ydd, 2005
Yng Nghapel Minny Street: DARLITH GWYL DEWI SANT CYMRODORION CAERDYDD gyda gwahoddiad i aelodau Cymdeithasau Cymraeg Caerdydd. Yr Athro Hywel Teifi Edwards yn siarad am T H Parry Williams (gyda nawdd Yr Academi).

Top

Rhaglen 2003-2004


Nos Lun, Hydref 13, 2003
Edrych ar y Ser o Awyren. Pam a Sut      Rhodri Ifan 
                       (Prifysgol Morgannwg)

Nos Lun, Tachwedd 17, 2003
Y Ddysgl bren a'r Ddysgl Arian        Elwyn Hughes 
                       (Aelod)

Nos Lun, Rhagfyr 15, 2003
Boole i'r Adwy - Neville Evans ac eraill   (Aelodau o'r Gymdeithas)

Nos Lun, Ionawr 19, 2004
Aur, Thys a Myr, Cemegolion Gwrth Falwod   Delme Bowen 
                       (Prifysgol Caerdydd)

Nos Lun, Chwefror 16, 2004
Gerddi Botanegol Cymru            Rhodri Clwyd Griffiths 
                       (Llanarthne)

Oherwydd trafferthion y gerddi, gorfodwyd newid y noson hon. Y teitl
newydd oedd

Tynged yr Haul                Rhys Morris 
                       (Prifysgol Bryste)

Nos Lun, Mawrth 15, 2004
Cyflwyniad Disgyblion Ysgol ar eu Prosiect  Disgyblion Glantaf  
Peirianeg                   (Ysgol Glantaf)
(gan nad oedd disgyblion yn barod, cafwyd sgyrsiau byr gan Rhys a Val Scott)

Rhywbryd ym mis Ebrill, 2004
Y Gynhadledd Genedlaethol

Nos Lun, Mai 17, 2004
Dim darlith - cyfarfod cyffredinol hir.
Top
Hydref 21, 2002
Triciau Digidol ym Maes Teledu        Wyn Jones 
                       (BBC)
Tachwedd 18, 2002
Goleuo'r Ffordd Drwy Rwydwaith Draffig y Gell Dr Arwyn Jones
                       (Ysbyty'r Brifysgol)
Rhagfyr 9, 2002
Problemau Delos: Profion o Amhosibilrwydd 
ym Mathemateg Rhan II -            Yr Athro James Wiegold 
                       (Prifysgol Caerdydd)
Ionawr 20, 2003
Afiechyd Huntingdon              Dr John Lewis 
                       (Ysbyty'r Eglwys Newydd)
Chwefror 17, 2003
Gwaith yr RSPB                Stuart Thompson
                       (RSPB)
Mawrth 17, 2003
Cyflwyniad Disgyblion Ysgol ar eu 
Prosiect Peirianeg              Disgyblion
                       (Ysgol Glantaf)
Mai 19, 2003
Trychfilod ym Marddoniaeth Cymru       Dr Hefin Jones 
                       (Prifysgol Cymru, Caerdydd)
Top

Rhaglen 2001-2002

15 Hydref 2001
Newid Hinsawdd                 Yr Athro Phil Williams
                        (Y Cynulliad)
19 Tachwedd 2001
Effaith Llygredd ar iechyd pobl         David Russell
                        ()
10 Rhagfyr 2001
Y diciau                    Rhian Williams 
                        ()
21 Ionawr 2002
Problemau Delos: Profion o Amhosibilrwydd    James Wiegold
ym Mathemateg                  (Prifysgol Caerdydd) 
 
11 Chwefror 2002
Peirianneg celloedd, sut mae briciau      Deri Tomos
bywyd yn gweithio                (Prifysgol Bangor)
 
25 Mawrth 2002
Ffug-draethau a'r mwydyn yn y gwin       Tecwyn Harries
                        (Prifysgol Exeter)
20 Mai 2002
Datblygiadau mewn delweddu meddygol       Will Evans
                        (Ysbyty'r Waun)
Top

Rhaglen 2000-2001

Nos Lun, Hydref 16, 2000
Y Byd Afreal (Virtual Reality) mewn Diwydiant  Dr Ieuan Nicholas
                        (Prifysgol Caerdydd)
Nos Lun, Tachwedd 13, 2000
Datblygu Cyffuriau               Arfon Jones
                        (Cwmni Quintiles)
Nos Lun, Rhagfyr 11, 2000
Non Laurence                  Gwaith Bron Brawf Cymru
                        (Bron Brawf Cymru)
Nos Lun, Ionawr 15, 2001
Goleuo'r Nos - Bendith a Melltith        Dr Neville Evans
                        (Llywydd y Gymdeithas)
Nos Lun, Chwefror 12, 2001
Llygredd a'r Amgylchedd             Dr David Russell
                        (UWIC)
Nos Lun, Mawrth 19, 2001
Biocemeg, Dadansoddi Symudiadau yn y Maes 
Chwaraeon                    Dr Iwan Gruffydd
                        (Prifysgol Abertawe)
Nos Wener-Sul, rywbryd mis Ebrill
Y Gynhadledd Genedlaethol
 
Nos Lun, Mai 21, 2001
Creu Sefydliad Gwyddonol Newydd         Dr Rhodri Clwyd Griffiths
                        (Gerddi Botanegol Llanarthne)
Top

Rhaglen 1999-2000

Nos Lun, Hydref 18, 1999
Laserau mewn Meddygaeth             Yr Athro Marc Clement
                        (Athrofa Addysg Uwch Abertawe)
Nos Lun, Tachwedd 16, 1999
Ail-greu'r Gorffennol              Dr Gerallt Nash
                        (Amgueddfa Sain Ffagan)
Nos Lun, Rhagfyr 13, 1999
Malu Awyr                    Dr Dafydd Huws
 
Nos Lun, Ionawr 17, 2000
I'w gadarnhau
 
Nos Lun, Chwefror 21, 2000
I'w gadarnhau
 
Nos Lun, Mawrth 20, 2000
I'w gadarnhau
 
Nos Wener-Sul, rywbryd ym mis Ebrill
Y Gynhadledd Genedlaethol
 
Nos Lun, Mai 15, 2000
I'w gadarnhau
Top

Rhaglen 1998-99

Nos Lun, Hydref 12, 1998
Datblygiad Drygiau               Dr Roger Jones
                        (Penn Pharmaceuticals)
Nos Lun, Tachwedd 16, 1998
Anawsterau Trafnidiaeth Nawr          Eryl Jones
ac yn y Mileniwm                (Arbenigwr trafnidiaeth)
 
Nos Lun, Rhagfyr 7, 1998
Sgiliau a Rhwydweithiau             Gareth Pierce
Dyfodol Cymru                  (Cymdeithas Lywodraeth Leol Cymru)
 
Nos Lun, Ionawr 18, 1999
Troi'r Marw yn Fyw               Glyn O. Philips
(Noson ar y cyd gyda Merched y Wawr yn Festri Capel y Crwys, Richmond Rd) 

Nos Lun, Chwefror 22, 1999
Dolly y Ddafad, Flavr Savr a'r         Deri Thomos
Fioleg Newydd                  (Prifysgol Bangor)
 
Nos Lun, Mawrth 15, 1999
I'w drefnu
 
Nos Wener-Sul, rywbryd ym mis Ebrill
Y Gynhadledd Genedlaethol
 
Nos Lun, Mai 17, 1999
I'w drefnu
Top

Rhaglen 1997-98

Nos Lun, Hydref 20, 1997
Dirgelion Teledu Digidol            Euryn Ogwen
                        (S4C)
Nos Lun, Tachwedd 17, 1997
Gwaith Asiantaeth yr Amgylchfyd         Dr Alan James
                        (Asiantaeth yr Amgylchfyd)
Nos Lun, Rhagfyr 8, 1997
Darganfod Olion Dynol Cynnar          Ken Brassil
                        (Yr Amgueddfa Genedlaethol)
Nos Lun, Ionawr 19, 1998
Problemau Iechyd                Dr Cliare Paisley
                        (Asiantaeth Hybu Iechyd Cymru)
Nos Lun, Chwefror 16, 1998
Techniquest                   Siaradwraig/siaradwr
                        (Techniquest)
Nos Lun, Mawrth 16, 1998
Bywyd a Marwolaeth Celloedd           Dr Maureen Bowen
                        (UWIC)
Nos Wener-Sul, Ebrill24-26 29
Y Gynhadledd Genedlaethol - Gwyddoniaeth Dinas
 
Nos Lun, Mai 18, 1998
Iro Olwynion Diwydiant             Dr Peredur Evans
                        (Adran Beirianneg Y
                        Brifysgol)
Top

Rhaglen 1996-97

Nos Lun, Hydref 21, 1996
Saga'r "Sea Empress"              Simon Moffet
                        (Cwmni Texaco)
Nos Lun, Tachwedd 18, 1996
Gwyddoniaeth Snwcer               Dr Iestyn Morris
                        (Prifysgol Aberystwyth)
Nos Lun, Rhagfyr 9, 1996
Planhigion - Peiriannau Heidrolig        Dr Deri Tomos
Pwerus                     (Prifysgol Bangor)
 
Nos Lun, Ionawr 20, 1997
Delweddau Meddygol ar drothwy'r         Athro Geraint Roberts
ail Fileniwm                  (Ysbyty'r Brifysgol)
 
Nos Lun, Chwefror 17, 1997
Pam Trin Dwr                  Ken Williams
                        (Dwr Cymru)
Nos Lun, Mawrth 17, 1997
Biomecaneg                   Dr Aled Mon Roberts
                        (Prifysgol Caerdydd)
Gwener-Sul, Ebrill 11, 12 a 13
Y Gynhadledd Genedlaethol yng Nghanolfan Stacpol, Sir Benfro
 
DYDD SUL, Mai 18, 1996
Trip i'r Amgueddfa gyda thywysydd. Mwy o Fanylion i ddod nes ymlaen.

Os hoffech fwy o wybodaeth, dewch i'r cyfarfodydd, neu cysylltwch ac ysgrifenyddion y gymdeithas ar y cyfeiriad: Cymdeithas.Wyddonol@gmail.com

Top

Tudalen gartref