Y Pwyllgor

Tudalen gartref

Cadeirydd: Dr Neville Evans (Gynt o'r Swyddfa Gymreig)
Is-Gadeirydd: Yr Athro Delme Bowen (Y Brifysgol)
Trysorydd: Huw Roberts
Ysgrifenyddion: Dr Rhys Morris (Prifysgol Bryste)
Ms Cerian Angharad (Cydlynydd Rhwydwaith Athrawon Cymru yr IOP a Swyddog Maes ASE Cymru)
Pwyllgor: Dr Wil Evans (Y Brifysgol)
Mr Phil Stone
Mr Bleddyn Thomas
Dr Eirian Dafydd
Dr Arwyn Jones

Os hoffech fwy o wybodaeth, dewch i'r cyfarfodydd, neu cysylltwch âc ysgrifenyddion y gymdeithas ar y cyfeiriad: Cymdeithas.Wyddonol@gmail.com

Top

Tudalen gartref